Culture Connect Wales Tv & Film Careers Fair

We are excited to announce the Culture Connect Wales (CCW) careers Fair – Opportunities for Ethnic Diverse Communities to Connect with the TV and Film Industry

The CCW Careers Fair is focused on bridging the gap between ethnic diverse communities and the TV and Film Industry.

@ BBC Cymru Wales Central Square Broadcasting House – 3 Central Square, Cardiff CF10 1FS

Thursday 30th June, 4 PM to 8 PM

CCW works with many partners in the industry and we are proudly sponsored by the Welsh Government, BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales, S4C and Channel 4.

Why you don’t want to miss it:

Find jobs and opportunities in the TV & Film industry ✅

Connect with broadcasters (BBC, ITV, S4C, and Channel 4) ✅

Meet fantastic independent film Companies ✅

Find what’s available in Wales ✅

Learn how you can develop your skills ✅

Attend workshops ✅

So hurry up and REGISTER your place before the booking is FULL!!

We are looking forward to seeing you at the Jobs Fair,

Team at Culture Connect Wales

Register here!!

———————————————————————————————————————————–

Mae’n bleser gennym gyhoeddi Ffair Swyddi Cyswllt Diwylliant Cymru (CCW) – Cyfleoedd i Gymunedau Ethnig Amrywiol Gysylltu â’r Diwydiant Teledu a Ffilm

Ffair Swyddi CCW yw’r digwyddiad cyntaf erioed yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar bontio’r bwlch rhwng cymunedau ethnig amrywiol a’r Diwydiant Teledu a Ffilm.

@BBC Cymru Wales, 3 Sgwâr Canolog, Caerdydd CF10 1FS

Dydd Iau 30 Mehefin, 4 PM tan 8 PM

Mae CCW yn gweithio gyda llawer o bartneriaid yn y diwydiant, ac rydym yn falch o gael ein noddi gan Lywodraeth Cymru, BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales, S4C a Channel 4.

Rhesymau i beidio â’i golli:

Darganfod swyddi a chyfleoedd yn y Diwydiant Teledu a Ffilm ✅

Cysylltu â darlledwyr (BBC, ITV, S4C, a Channel 4) ✅

Cwrdd â Chwmnïau Ffilm Annibynnol Ffantastig✅

Darganfod beth sydd ar gael yng Nghymru✅

Dysgu sut y gallwch ddatblygu eich sgiliau✅

Cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai✅

Felly brysiwch a CHOFRESTRWCH cyn i’r digwyddiad fod yn LLAWN!!

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn y Ffair Swyddi,

Tîm Cyswllt Diwylliant Cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: